GESTALTTHERAPIE
of DE THERAPIE VAN HET CONTACT
Volgens de gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat te herstellen.
Gestalttherapie geeft je de mogelijkheid om je huidige denken, voelen en handelen meer op elkaar af te stemmen. Verandering op één vlak, vergemakkelijkt dikwijls verbetering op andere vlakken.
We kijken naar wat er ‘hier en nu’ speelt in je huidige relaties en patronen. Soms is het nodig om terug te gaan naar je verleden, naar je gezin waarin je opgroeide, naar hoe jij bepaalde gebeurtenissen hebt ervaren.
Zo krijg je jouw leven geleidelijk weer op de rails en in de richting die jij wilt.
GESTALTTHERAPIE KAN HELPEN BIJ:
.  Relatieproblemen
.  Stress en spanningen
.  Zingevingsvragen
.  Burn-out
.  Depressie & lusteloosheid
.  Angsten
.  Identiteitsproblemen
.  Laag zelfbeeld
.  Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
.  Levensvragen
.  Keuzemogelijkheden
.  Rouwverwerking
.  Emotionele problemen
.  Perfectionisme
.  Faalangst